Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 
Thông tin Donate
Nạp Tiền qua TeckComBankNạp tiền qua Zalo pay/ Momo
STK: 19031802810011SĐT: 0379525327
CTK: Đinh Sỹ ThăngCTK: Đinh Sỹ Thăng
Nội dung : TQ- -Tên acc Nội dung : TQ- -Tên acc
Nội dung : Khuyến Mại 30% Nội dung : Khuyến Mại 30%

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 6.15
Experience800x
Master Experience250x
Drop50%
Total Accounts550
Total Characters904
Total Guilds13

Donate+

CharacterDonate
T0P38,000
SonGoKu500
YangHo300
GiangKoy50
Boyka20