Player Profile
buff
High Elf
Level400
Master Level139
Resets40
Grand Resets0
Strength222
Agility1,685
Vitality20
Energy27,965
Kills0
GuildNopk
StatusOnline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:287
Tổng số nhân vật:384
Tổng số bang hội:11

ADS GAME