Player Profile
o0king0o
Dimension Master
Level400
Master Level221
Resets40
Grand Resets0
Strength421
Agility9,021
Vitality2,018
Energy18,433
Kills0
GuildGiangHo
StatusOnline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:287
Tổng số nhân vật:384
Tổng số bang hội:11

ADS GAME