Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 
Register a New Account
4 đến 10 ký tự
4 đến 20 ký tự
Gõ lại mật khẩu của bạn
vui lòng sử dụng một số ĐT hợp lệ:
vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 6.15
Experience800x
Master Experience250x
Drop50%
Total Accounts549
Total Characters903
Total Guilds13

Donate+

CharacterDonate
T0P38,000
SonGoKu500
YangHo300
GiangKoy50
Boyka20